முன்னுரை/ தன்னிலை விளக்கம்

இந்த ப்லொக்கில் எழுதப்படும் அனைத்தும் யாரையும் குறிப்பிட்டு எழுதபடுவதில்லை . இந்த ப்ளாக் யாரோ ஒரு மானங்கெட்ட தமிழனை பற்றி எழுதியதாக யாரும் நினைக்க வேண்டாம். என்னை நானே இப்போது அப்படி தான் கூப்பிட்டு கொள்கிறேன். நன்றி.

Popular Posts